Aktualizace seznamu kanálů - leden2017 pro KSC-SA276IR, KSC-SA4001IR a KSF-SA710IR
Připravili jsme pro vás snadnou aktualizaci, která postihuje velké změny umístění programů Skylink.

ZIP soubor obsahuje návod k aktualizaci (PDF) a dvě verze stejného seznamu programů - liší se jen nastavením DiSEqC.


Aktualizace seznamu kanálů - srpen 2016 pro KSC-SA276IR, KSC-SA4001IR a KSF-SA710IR
Připravili jsme pro vás snadnou aktualizaci, která postihuje dokončení velké změny umístění programů Skylink.

ZIP soubor obsahuje návod k aktualizaci (PDF) a dvě verze stejného seznamu programů - liší se jen nastavením DiSEqC.


Skylink naplánoval na 13. 1. 2015 přidání a úpravu vysílacích parametrů mnoha programů, zejména ve vysokém rozlišení.
Tyto změny pro přijímače KSC-SA276IR, KSC-SA4001IR a KSF-SA710IR jsou zachyceny v přiloženém seznamu. Seznam je sestaven podle originálního seznamu Skylink FastScan. Jeho neobsazené pozice jsou i v našem seznamu, ovšem označeny "-" a určeny k přeskočení. Kaon při přeskočení některé pozice nezachovává prázdné místo, čísluje dále bez přerušení. Pro obdobné číslování jako Fastscan lze příznak "přeskočit" u těchto prázdných pozic zrušit: Menu/Editace seznamu kanálů/červené/Přeskočit/šipka vpravo  a dané pozice stiskem OK vyjmout z tohoto seznamu přeskakovaných pozic.

Oba *.bin soubory s databází všech aktuálních programů Skylink jsou obsahově stejné, liší se jen opačným nastavením DiSEqC pro družice Astra 19,2°vých a Astra3 23,5°vých. Pokud znáte nastavení své antény, použijte správný soubor. Jestli svá nastavení neznáte, použijte jeden ze souborů, a zkuste zda příjem programů funguje. Když nebude fungovat ani jeden z očekávaných, běžně přijímaných programů, zvolte druhý soubor, aby se příjem obnovil.

Seznamy v přijímači můžete samozřejmě dále upravovat podle svých potřeb.

ZIP soubor obsahuje návod k aktualizaci (PDF) a dvě verze stejného seznamu programů - liší se jen nastavením DiSEqC.


Aktualizace seznamu kanálů - 25. únor 2014 pro KSC-SA276IR, KSC-SA4001IR a KSF-SA710IR
Připravili jsme pro vás snadnou aktualizaci, která postihuje dokončení velké změny umístění programů Skylink. Přesouvané programy mají již konečné názvy i umístění.

ZIP soubor obsahuje návod k aktualizaci (PDF) a dvě verze stejného seznamu programů - liší se jen nastavením DiSEqC.


Aktualizace seznamu kanálů - 4. únor 2014 pro KSC-SA276IR, KSC-SA4001IR a KSF-SA710IR

Připravili jsme pro vás snadnou aktualizaci, která postihuje první fázi velké změny umístění programů Skylink. Navíc je připravena většina pozic pro druhou, závěrečnou fázi, která nastane 25. února. Nové pozice jsou zatím bez obsahu a mají příznak "od 25.2.".

ZIP soubor obsahuje návod k aktualizaci (PDF) a dvě verze stejného seznamu programů - liší se jen nastavením DiSEqC.


Aktualizace seznamu kanálů a transpondérů prosinec 2013 pro KSC-SA276IR, KSC-SA4001IR a KSF-SA710IR

SA276IR, KSC-SA4001IR a KSF-SA710IR Připravili jsme pro vás snadnou aktualizaci, která postihuje změny ve vysílání, ke kterým došlo od minulé aktualizace.
Jde jak o soubor změn v nastavení transpondérů, tak i nové kanály, vč. maďarské sady.
ZIP soubor obsahuje návod k aktualizaci (PDF) a dvě verze stejného seznamu programů - liší se jen nastavením DiSEqC.

Aktualizace seznamu kanálů a transpondérů od 1. dubna 2012 pro KSC-SA276IR a KSC-SA4001IR

Připravili jsme pro vás snadnou aktualizaci, která postihuje změny ve vysílání, ke kterým došlo od minulé aktualizace.
Jde o přidání nového ČT HD, přidání JOJ HD (do 1.4. nese jiné jméno), přidání nového transpondéru 11934/V, přesun HBO2 a Film+ v seznamu ke Skylink sekci.
Všechny soubory programů obsahují aktualizovaný seznam transpondérů.
ZIP soubory obsahují návod k aktualizaci (PDF).

Vyberte si soubor ZIP podle toho, zda přijímáte v ČR nebo SR

Aktualizace seznamu kanálů a transpondérů od 1. února 2012 pro KSC-SA276IR a KSC-SA4001IR

Ohlášená velká změna programů Skylink a CSlink je tady!
Připravili jsem pro vás snadnou aktualizaci na pár minut (a ušetříte hodiny).
Všechny soubory programů obsahují aktualizovaný seznam transpondérů.
ZIP soubory obsahují návod k aktualizaci (PDF).

Jednotlivé soubory vždy obsahují dvojici souborů BIN se seznamy programů dosažitelných v ČR a SR v sítích Skylink i CSlink.
Dvojice souborů se liší nastavením přepínače DiSEqC (AB znamená 19.2=A, 23.5=B; BA znamená 19.2=B, 23.5=A).
ZIP soubory se mezi sebou liší jen řazením programů, každý obsahuje „všechny“ programy.
Vyberte si soubor ZIP podle toho, zda přijímáte v ČR nebo SR

Aktualizace seznamu kanálů a transpondérů leden 2012 pro KSC-SA276IR a KSC-SA4001IR

Satelitní operátoři Skylink a CSlink připravili více změn v příjmu programů a některé nové programy přidali.
Všechny soubory obsahují aktualizovaný seznam transpondérů. Pozor, další změna přijde o půlnoci z 31.1. na 1.2.!
Všechny soubory obsahují návod k aktualizaci (PDF).

Jednotlivé soubory vždy obsahují dvojici souborů BIN se seznamy programů dosažitelných v ČR a SR v sítích Skylink i CSlink.
Dvojice souborů se liší nastavením přepínače DiSEqC (AB znamená 19.2=A, 23.5=B; BA znamená 19.2=B, 23.5=A).
ZIP soubory se mezi sebou liší jen řazením programů, každý obsahuje „všechny“ programy.
Vyberte si soubor ZIP podle toho, zda přijímáte v ČR nebo SR

Aktualizace seznamu kanálů a transpondérů k 1.10.2011 pro KSC-SA276IR a KSC-SA4001IR

Všechny soubory obsahují aktualizovaný seznam transpondérů, včetně nového TP Skylink plánovaného k obsazení v říjnu 2011. Všechny soubory obsahují návod k aktualizaci (PDF).

Jednotlivé soubory vždy obsahují dvojici souborů BIN se seznamy programů dosažitelných v ČR a SR v sítích Skylink a CSlink. Dvojice souborů se liší nastavením přepínače DiSEqC (AB znamená 19.2=A, 23.5=B; BA znamená 19.2=B, 23.5=A).

ZIP soubory se mezi sebou liší jen řazením programů, každý obsahuje „všechny“ programy.
Vyberte si soubor ZIP podle toho, zda používáte kartu Skylink nebo CSlink.
Vyberte si soubor ZIP podle toho, zda přijímáte v ČR nebo SR

KSC-SA276IR, KSC-SA4001IR

Software pro Windows ke stažení seznamu programů a jeho úpravě v PC. Ke stažení seznamu z přijímače budete potřebovat vlastní křížený sériový kabel 9-pin.
Upravený seznam lze snadno nahrát zpět pomocí USB flash paměti. Vhodné pro klonování do více přijímačů.
Seznamy lze použít jak pro model 276, tak i 4001. Bez ohledu na název souboru.